Toukokuun alussa alkoi Kuljetusliike Wickströmin uuden HCT (High Capacity Transport) hakeyhdistelmän liikennöinti UPM-Pelloksen ja UPM:n Kaukaan sellu- ja paperitehtaan välillä. Poikkeusluvassa ovat yhteysvälit Pellos-Kaukas sekä Pellos-Kuusanniemi. Yhdistelmä on osa Metsätehon puutavara-autojen HCT-tutkimusta.

Yhdistelmä koostuu Scania R730-vetoautosta, 15 metriä pitkästä puoliperävaunusta sekä normaalimittaisesta täysperävaunusta. Molemmat perävaunut on valmistanut urjalalainen I.Laurell Oy. Kokonaispituutta ajoneuvolla on 34 metriä ja -painoa 85 tonnia. Tilavuutta yhdistelmässä on noin 205 i-m3. Yhdistelmässä on singlepyörien lisäksi ainoat paripyörät vetoauton vetoakseleilla. Puoliperävaunun viimeinen, neljäs akseli on pakko-ohjautuva, joka tekee ylipitkän yhdistelmän kääntymisestä risteyksissä varsin sujuvaa. Yhdistelmän akseleista 4 nousee tyhjänä ajettaessa ylös.

Yhdistelmässä on katvekamerajärjestelmä, jolla kuljettaja pystyy havainnoimaan auton ympäristöä kaikissa liikennetilanteissa. Se on varustettu myös Scanian AEB-hätäjarrutusavustimella sekä GPS-vakionopeussäätimellä. Ajoneuvosta kerätään laajalti tutkimustietoa; joka päivä käydään läpi erillinen tarkastuslista. Kuljettajat ovat saaneet perehdytyksen pitkän yhdistelmän käsittelyyn. Ainoastaan luvanhaltijan hyväksymät kuljettajat voivat ajaa HCT-autoa. Luvassa mainituilta reittiväleiltä ei saa poistua.

Hankkeessa ovat mukana myös LUT (Lappeenranta) sekä Oulun yliopisto. Lisätietoa HCT-hankkeista löytyy Trafin sivuilta www.trafi.fi

hct800

 

HCT tutkimushanke
• Määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä yhdessä yrittäjän ja valmistajien sekä muiden sidosryhmien kanssa
• Hanke on osa Metsätehon puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta
• Tavoitteena on saada normaaliin päätieliikenteeseen sopivia, ympäristöystävällisiä, turvallisia ja tehokkaita yhdistelmiä
• Trafi myöntää poikkeusluvat

Yhdistelmien ominaisuuksia
• Stabiliteetti ja akselikohtainen tiestörasitus nykyisiä yhdistelmiä parempi
• Kuormatila 30-40 % suurempi
• Pienempi CO2-vaikutus per kuljetettu tonni

HCT-tutkimuksessa selvitetään
• Perusteita reittivalintaan
• Liikenneturvallisuutta
• Kuljetustehokkuutta
• Toimintatapaa
• Stabiliteettia
• Kuorman painojakaumaa ja sen vaikutusta