HCT-yhdistelmä Kuljetusiike Wickströmille

Toukokuun alussa alkoi Kuljetusliike Wickströmin uuden HCT (High Capacity Transport) hakeyhdistelmän liikennöinti UPM-Pelloksen ja UPM:n Kaukaan sellu- ja paperitehtaan välillä. Poikkeusluvassa ovat yhteysvälit Pellos-Kaukas sekä Pellos-Kuusanniemi. Yhdistelmä on osa...